Pasaulinė Žemės diena

zemes diena1Kovo 20 –ąją dieną Vaižganto progimnazijoje buvo neeilinė diena – Pasaulinė Žemės dienos šventė. Joje dalyvavo visi – mokiniai ir mokytojai - nuo mokyklos naujokų pirmokėlių iki senbuvių aštuntokų. Rūta Jankauskienė, progimnazijos biologijos ir chemijos mokytoja, aktų salėje mokiniams skaitė paskaitą ,,Žemės diena''. Martyna Krivickaitė, 8a, padeklamavo eilių apie Žemės trapumą, jos reikšmę, apsaugą. Toliau prasidėjo rimtoji dalis – vyresnieji aštuntų klasių mokiniai, lydimi mokytojo V.Pluko , dalyvavo Radviliškio rajono Pasaulinės Žemės dienos eisenoje. 5 - 8 klasių mokiniai, padedami akylų mokytojų, vyresniųjų mokinių – mokytojų pagalbininkų, vykdė eksperimentus su sausu sniegu, oru, vandeniu, gaubliais, vandens jėga, muilu, šiltomis ir šaltomis spalvomis, balionais, net poezija, kuri sutiekė meniškumo atspalvių., ,,užkūrė ugnikalnį'', gamino ,,dramblių pastą''. Mokiniams šie eksperimentai itin patiko. Vaižgantiečiai kartu su mokytojais aptarė mūsų planetai iškilusius pavojus, kaip jiems užkirsti kelią, kaip kartu rūpintis Žemės saugumu. Skambant pavasariniams šokiui, progimnazijos aplinka pačių mažiausiųjų mokinukų rankomis ,,pražydo'' popierinėmis, spalvingomis gėlytėmis, kurios paskatino džiaugtis astronominiu pavasariu, paragino puoselėti mūsų gražiąją Žemę.

Martyna Krivickaitė, 8a

Tarptautinė poezijos diena

bibliotekaKovo 21-ąją dieną minima Tarptautinė Poezijos diena. Tą dieną prasminga paklausyti poezijos, tą dieną prasminga dėkoti už žodžio jėgą, nes poezija „geriausi žodžiai, sudėti geriausia tvarka".
Radviliškio Vaižganto progimnazijoje Tarptautinė Poezijos diena paminėta bibliotekoje. Į ją susirinkęs būrelis mokytojų ir mokinių, klausėsi deklamuojamų eilių lietuvių, rusų, anglų ir vokiečių kalbomis. Bibliotekininkė D.Gaivelienė popietę pradėjo Justino Marcinkevičiaus „Eilėraščiu" .Mokiniai deklamavo eiles apie gamtą, pavasarį, draugystę. Pavaduotoja V.Apšegienė padėkojo mokiniams už raiškų žodį, pagyrė už skaitomą poeziją kitomis kalbomis. Biblioteka pasipuošė ne tik mokinių deklamuojamais eilėraščiais, bet ir technologijų mokytojos I.Lukoševičienės papuošta pavasarine puokšte.
Tarptautine Poezijos diena prasideda ir astrologinis pavasaris, atnešantis naują viltį, žadantis daug saulės ir šilumos.

D.Gaivelienė, Vaižganto progimnazijos bibliotekininkė

Radviliškio rajono raštingiausio pradinuko konkursas

koliazasKovo 15 d. Radviliškio raj. Sidabravo gimnazijoje vyko rajono ketvirtų klasių mokinių raštingiausio pradinuko konkursas ,, Tėviške, tėvyne ... noriu aš pramokti tavo margo rašto". Mokiniai rašė diktantą. Radviliškio Vaižganto progimnazijai atstovavo Deimantė Dargytė ir Tomas Apšega, 4b klasės mokiniai ( mokytoja A. Švėgždienė). Deimantė Dargytė pelnė antrąją vietą, Tomas Apšega – trečiąją vietą . Sveikiname ir didžiuojamės šias mokiniais!

 

 

 

A. Švėgždienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Popietė su šauliais

54524456 262689264618258 879936230836404224 nKaip ir kiekvieną penktadienį šešta pamoka būna klasės valandėlė. Bet šį kartą ji buvo kitokia. Tad kovo 15 d. pas mus svečiavosi Lietuvos Šaulių Sąjungos Radviliškio skyriaus 601 – osios kuopos šauliai. Atvykę jaunieji šauliai Matas ir Geidas rodė skaidres, papasakojo apie Radviliškio rajono šaulių kuopos veiklą, istoriją. Mums, penktokams, buvo labai įdomu. Po išsamaus pasakojimo šauliai, pateikė klausimus, į kuriuos stengėmės atsakyti, už tai gaudami prizų. Šauliai buvo atsinešę šaulių ginkluotę ir du ,,ginklus''. Kiekvienas atskirai galėjome nusifotografuoti su šaulių ekipiruote, pabendrauti, pasijusti mažaisiais kariais. Vėliau mes, penktokai, kartu nusifotografavome. Man ir klasės draugams patiko šis susitikimas. Manau, kad daug klasėje atsiras vaikų, kurie lankys šaulių būrelį ketvirtadieniais arba vasarą praleis šaulių stovykloje!

Livija Urnikytė, 5a

Nacionalinis lietuvių kalbos diktantas

53523389 1226793387487029 1324999712918470656 nKovo 8 d. Radviliškio Vaižganto progimnazijos 8 –okai, auklėtojas V.Plukas išbandė savo jėgas rašydami Nacionalinį lietuvių kalbos diktantą. Nacionalinio diktanto dalyviai rašė Dovilės Filmanavičiūtės tekstą „Odė moterystei". Šis tekstas transliuotas per LRT RADIJĄ, skaitė diktorius Marijus Žiedas. Pasak rašiusiųjų, sunkiausia buvo skyryba, tiesioginės kalbos skyryba. Diktantas leidžia prisiminti rašybos įgūdžius, įkvepia moksleivius kalbą puoselėti kartu, rašyti kartu su visa Lietuva

TARPTAUTINĖ GIMTOSIOS KALBOS DIENA

kalbaVaižganto progimnazijos antrų, trečių, ketvirtų klasių mokiniai paminėjo Tarptautinę gimtosios kalbos dieną. Vasario 27, 28 dienomis vyko integruotos lietuvių kalbos ir dailės pamokos, kurių metu mokiniai klausėsi mokyklos bibliotekininkės pasakojimo apie lietuvių kalbą, kurią nuo seno lietuviai labai brangino. Carui uždraudus lietuvišką spaudą, ji išliko gyva motinų lūpose, kurios perdavė lietuvišką žodį savo vaikams. Jos nesunaikino nei lenkinimas, nei rusinimas, nei tremtys.
Pirmąją pamoką 4a klasėje bibliotekininkė pradėjo Justino Marcinkevičiaus eilėraščiu „Gimtoji kalba ". Mokiniai buvo paruošę ir perskaitė įžymių žmonių mintis apie lietuvių kalbą. Daugiausia posakių ir gražių žodžių apie lietuvių kalbą surinkę mokiniai, buvo apdovanoti užrašų knygelėmis, į kurias galėtų užsirašyti gražias ir įdomias mintis apie kalbą. Ją bibliotekininkė palygino su upeliu, kurio srovė – balsiai, pakrančių meldai – pusbalsiai, o upelio krantai – priebalsiai. Mokiniai susidomėję žiūrėjo filmuką apie lietuvių kalbos įdomybes :žodžius, kuriuos galima perskaityti atbulai ir kaip kirtis gali pakeisti žodžio prasmę. Pamokos pabaigoje mokiniai iš „linksmų posakių krepšelio" rinkosi šmaikščius lietuviškus frazeologizmus. Bibliotekininkė paprašė posakius pavaizduoti piešimo lapuose, kad mokinių piešinėliais papuoštų biblioteką ir kiekvienas užėjęs į ją, pasimokytų šmaikščių ir juokingų lietuvių kalbos posakių.
Ketvirtoji pamoka 3a klasėje vyko netradiciškai. Mokiniai buvo paruošę gražių posakių apie lietuvių kalbą, o Mickevičiūtė Lėja paruošė labai įdomią pateiktį ir skaidres apie lietuvių kalbą, pirmąją lietuvišką knygą. Mokiniai žiūrėjo filmuką apie lietuvių kalbos įdomybes, klausėsi bibliotekininkės pasakojimo apie taisyklingos kalbos svarbą.
Vasario 28 dieną 4b klasės mokiniai ketvirtą pamoką mokėsi gražiai ir šmaikščiai kalbėti. Gabrielė Jackevičiūtė pririnko įdomių mįslių, kurias sunkiai sekėsi įminti. Bibliotekininkė kalbėjo apie lietuvių kalbos garsų svarbą, priminė mokiniams , kad svarbu ne tik gražiai kalbėti, bet ir knygelis skaityti, nes jose išminties ir žinių kraitis. Keletas 4b klasės mokinių kartu su bibliotekininke, nešini „gražių posakių krepšeliu", dalino juos sutiktiems mokykloje dirbantiesiems, aplankė direktorę. Pamoka pabaigoje mokytoja padovanojo vaikams knygų skirtukų, palinkėjo ne tik gražiai kalbėti, bet ir taisyklingai rašyti.
Gimtosios kalbos diena paminėta ir 2c klasėje. Ypač mokiniai džiaugėsi šmaikščiais ir juokingais posakiais .Kartu su bibliotekininke prisiminė lietuvių kalbos garsus: balsius, pusbalsius ir priebalsius, kurie moka gražiai sušokti į žodį. Antrokai pažadėjo pasijuokti ar nepiktai palinkėti tik gražiais lietuviškais posakiais.
Gimtosios kalbos minėjimo tikslas – ugdyti pagarbą kalbai puoselėti ją, ugdyti aiškaus ,taisyklingo rašymo įgūdžius, mokytis gražaus tarpusavio bendravimo.

Daiva Gaivelienė, Vaižganto progimnazijos bibliotekininkė