Ekskursija po rudėjančią Klaipėdą ir Palangą

71946487 529797087755253 5445592874299162624 nRugsėjo 25 dieną, mes, 7b klasės mokiniai, lydimi auklėtojos I. Pipirienės, mokytojos J. Juozapaitienės, įsitaisę patogiame autobuse, patraukėme pajūrio link. Taip taip, pajūrio! Pirmasis kelionės tikslas buvo Klaipėdos Jūrų muziejus, vėliau ir mūsų smėlėtoji gintarinė Palanga. Nuotaikos buvo puikios. Pasiekus Klaipėdą, pro langą, žvelgėme į savitas, bet įdomias miesto gatves, namus. Štai ir keltas bei pėstute pasiektas Jūrų muziejus. Pastarasis mus itin sudomino įvairia, apžvalgai skirta, Lietuvos (ir ne tik) jūros ir ežerų gyventojų pasiūla; įvairių, su gyvybe vandenyje susijusių, eksponatų gausa; informatyviais aprašymais, interaktyviais žaidimais. Aplankę Lietuvos Jūrų muziejų, pasukome ir į netoliese esantį delfinariumą. It maži vaikai, krykštaudami, žiūrėjome delfinų pasirodymą. Susidomėję stebėjome jų vykdomas komandas ,,piešti", ,,dainuoti" ,,ploti" , atsakingą bei nuoširdų trenerių darbą. Rudenėjanti Klaipėdos, Smiltynės gamta žavinga, tačiau noras nenuslopo, tad visi troškome kuo greičiau pasiekti mūsų numylėtąją Palangą. Kuomet papietavę pasukome jos link, klegėjome be perstojo. Štai ir ji! Štai garsioji J.Basanavičiaus gatvė bei ir antrasis mūsų ekskursijos tikslas - iliuzijų namas ,,Eureka". Šiame, iš pažiūros niekuo neišsiskiriančiame name, turėjome edukacinę programą - atlikome keletą eksperimentų: užkūrėme ugnį be degtukų; sukėlėme mažytį sprogimą ar netgi gaminome ,,dramblio pastą''. Ir linksmybės, ir šiek tiek įgytų fizikos ar chemijos žinių - argi gali, kas būti geriau! Kadangi mūsų klasė linksma, aktyvi ir nuolat ieškanti nuotykių, tad po atliktų bandymų nekantravome apšniukštinėti ir visą namą. Įdomybių čia tikrai nemažai: veidrodžių labirintas, galaktikos kambarys, tornado tunelis bei daugybė iliuzijų kupinų vietelių! Užbaigti savo ekskursiją panorome aplankydami garsųjį Palangos tiltą. Tačiau už akių užkliuvo nuotykių kupina vieta - batutų parkas. Sužinojus, jog tądien jis buvo dar ir nemokamas - praeiti pro jį mums būtų buvę didžiausia klaida. Kiek laimės, linksmybių, o kartu ir nuovargio čia patyrėme! Vėliau pavargę, tačiau vis dar entuziastingi, pasiekėme Palangos tiltą, žavėjomės krantus talžančios, rudenėjančios jūros bangomis. Kad ir kaip nesinorėjo atsisveikinti su jūra, Palanga, žavingąja Basanavičiaus gatve, tačiau laikas ,,sakė", jog metas namo. Namus pasiekėme vėlokai, tačiau, it susitarę, visi teigėme, jog vyktume ne kartą. Ačiū mokytojoms, už įdomią ekskursiją, už gaivinantį jūros kvapą ir netgi naujas įgytas žinias!

Elinga Chlevickaitė, 7b klasės mokinė

 

 

 

Šeštokų išvyka

KaunasRugsėjo 25 d. mes, šeštokai, kartu su auklėtoja D.Mikšiene ir bibliotekininke D.Gaiveliene išvykome į edukacinę išvyką Kaune. Susipažinome su rašytojo Vaižganto, poeto Maironio literatūriniais muziejais, dalyvavome edukaciniuose užsiėmimuose, nusifotografavome prie naujai atidengto paminklo kunigui Juozui Tumui - Vaižgantui ir jo ištikimajam šuneliui Kaukui, grožėjomės senamiesčiu, Kauno atstatoma pilimi, stabtelėjome ties Vyčio skulptūra. Kelionė patiko, daug sužinojome, juk esame iš Vaižganto progimnazijos, daugelis lanko ,,Jaunųjų maironiečių būrelį''.

 

 

Saulė Nakutytė, Emilija Vėžytė, 6a klasės mokinės

Pradinukai minėjo rašytojo Vaižganto gimtadienį

ddddRugsėjo 20-oji - rašytojo Juozo Tumo Vaižganto gimimo diena. Šiais metais minimos kunigo, rašytojo, visuomenės veikėjo, lietuvybės puoselėtojo 150-osios gimimo metinės. Ta proga Vaižganto progimnazijos bibliotekoje pradinukai minėjo rašytojo sukaktį.
Pirmą pamoką į biblioteka rinkosi 1B klasės mokiniai, jie apžiūrėjo rašytojui parengtą knygų parodą, klausėsi bibliotekininkės pasakojimo apie Vaižganto gyvenimą. Klausytis bibliotekininkės skaitomų pasakojimų iš Vaižganto knygelės „Mikutis gamtininkas", mokiniai sugužėjo į skaityklą.
Antrą pamoką bibliotekoje ir skaitykloje lankėsi 4B klasės mokiniai. Jie ne tik klausėsi bibliotekininkės pasakojimų, bet ir patys skaitė pasakojimą „Bitės lankonys".
Trečią ir ketvirtą pamoką susipažinti su Vaižganto gyvenimu ir kūryba apsilankė 2A, 2B, 2C klasių mokiniai. Vaikai sužinojo, kad Vaižgantas ne tik rašytojo slapyvardis, bet ir pagoniško linų ir kanapių dievo vardas ir kodėl, būtent jį, pasirinko rašytojas. Vaižgantas buvo žmonių mylimas kunigas, spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas, pedagogas. Žinomiausia Vaižganto knygelė vaikams yra „Mikutis gamtininkas". Įvairius pasakojimus apie augalus ir gyvūnėlius iš knygeles skaitė bibliotekininkė.
Knygų parodą, skirtą Vaižgantui, mokiniai lankė ir pertraukų metu. Prasmingai praleista diena, pagerbiant Juozo Tumo – Vaižganto atminimą, primena, kad kiekvienas kultūringas ir išsilavinęs žmogus turi pažinti savo tautos žymius veikėjus, jų nuveiktus darbus ir sekti jų pavyzdžiu.

Daiva Gaivelienė,bibliotekininkė

Kraštotyros diena

,,Ieškojau laimės kitiems, o laimingu tapau pats''. Vaižgantas

vaizg krastRugsėjo 20 d. Vaižganto progimnazijoje 5-8 klasių mokiniams vyko ne pamokos, o kitos kraštotyrinės veiklos. Šią dieną gimė rašytojas, kunigas Vaižgantas, tad mokiniai su auklėtojais vedė pamokas ,,Vaižgantas'', stebėjo kino filmus apie šią iškilią asmenybę, kurios vardu pavadinta mūsų progimnazija. Vėliau penktokai susipažino su miesto lankytinomis vietomis. Šeštokai kultūros centre iš teatro režisierės R.Atkočiūnienės išmoko linksmų apšilimo pratimų., susipažino su senaisiais, Vaižganto laikus menančiais liaudies žaidimais, piemenukų žaislais., vaižgantukai, paskatinti D.Stakvilevičiaus, ansamblio ,,Radvija'' nario, patys pažaidė. Septintokai vyko į Minaičių bunkerį - muziejų, kopė į Šiaulės piliakalnį. Aštuntokai vyko į žydų kapines, o šokėjų grupė vyko į Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos renginį ,,Vaižganto deimančiukų sueiga'', skirtą Vaižganto 150 –gimimo metinėms. Šią dieną smagu buvo prisiminti deimančiukų ieškotoją, pažinti gimtąjį kraštą.

Darija Dailidonytė, 6a klasės mokinė

Spektaklis ,,Riešutų duona‘‘

spektaklis1Rugsėjo 19 d. Radviliškio miesto kultūros centre spektaklį ,,Riešutų duona'' pristatė Vilniaus ,,Keistuolių teatras. Vaižganto progimnazijos 7 - 8 klasių mokiniai, auklėtojos, mokytojai stebėjo šį programinį rašytojo Sauliaus Šaltenio kūrinį – spektaklį. Aktorių vaidyba paliko didžiulį įspūdį, kaip ir nuostabi jaunuolių Andriaus ir Liucinos meilės istorija.

 

 

 

Emilija Dorofėjūtė, 7b klasės mokinė

Judėkime kartu!

sokisRadviliškio Vaižganto progimnazijos bendruomenė rugsėjo mėnesį dalyvauja bendroje mankštoje -šokyje . Dėkojame progimnazijos 7 -8 klasių mokiniams, auklėtojoms ir Vidai Gilienei, šokių mokytojai!