Penktokai – piešinių konkurso ,,Kalėdos mano šeimoje‘‘ dalyviai ir nugalėtojai

DSC01314Lapkričio mėnesį ,,Radviliškio būstas'' mažuosius radviliškiečius pakvietė dalyvauti piešinių konkurse ,,Kalėdos mano šeimoje.'' Vaižganto progimnazijos 5c klasės mokiniai, paskatinti klasės auklėtojos D.Mikšienės, nutarė dalyvauti šiame konkurse. Konkurse dalyvavo visi 23 klasės mokiniai. 13 mokinių: Lukas, Edita, Gabrielius B., Ūla, Gutiera, Roberta, Gvidas, Arnas, Ugnė, Titas, Gabrielė M., Kamilė, Gabija- gavo kvietimus gruodžio 22 d. atvykti į Radviliškio kultūros namų mažąją salę piešinių konkurso nugalėtojų apdovanojimus. Visų konkurso dalyvių laukė Kalėdų Senelis ir Radviliškio meras D.Brazys, pasveikinę mažuosius dailininkus, įteikė padėkos raštus, saldumynus, o šešiems vaikams,tarp jų Kamilei Sakalauskaitei, 5c, įteikė kvietimą į spektaklį. Cirko ,,Svajonė'' artistai parodė šventinę programą. Džiugu, kai popamokinė veikla suderinama su kūrybiškumu ir šventiniu laukimu.

D.Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Adventinė vakaronė su ansambliu "Aidija"

DSC01461Gruodžio 12 d. Radviliškio Vaižganto progimnazijoje surengta adventinė vakaronė, kurioje dalyvavo 8a (auklėtoja Ligita Sadauskienė) ir 8b (auklėtoja Irina Kareivienė) klasių mokiniai bei jų tėveliai. Ypatingi svečiai – Radviliškio miesto kultūros centro folkloro ansamblis „Aidija" – papasakojo apie advento papročius. Sužinojome, kad adventas – susikaupimo metas. Šiuo metu senovėje jaunimas žaisdavo, dainuodavo adventines dainas ir šokdavo lietuvių liaudies šokius.
Drauge su ansamblio „Aidija" nariais ir mes žaidėme adventinius žaidimus, dainavome, šokome. Po vakaronės vaikai ir tėveliai pasidalino savo įspūdžiais:
„... vakaro svečiai visus mus išjudino ir pakėlė nuotaiką visam savaitgaliui." (Kotryna)
„... vakaronė man patiko. Iš pradžių buvo nedrąsu, bet vėliau smagiai šokome ir poromis, ir ratelyje. Buvo smagu šokti su kita klase ir tėveliais." (Ema)
„... jei dar sykį būtų surengta tokia vakaronė, mielai dalyvaučiau." (Smiltė)
„Renginys buvo unikalus, nes neteko dar tokiame dalyvauti." (Ineta)
„Vakaronė man labai patiko. Šauni idėja vakarą praleisti visiems kartu." (Neda)
„Linksma pirmą kartą šokti lietuvių liaudies šokius..." (Greta)
„Mes, tėveliai, buvome ne tik žiūrovai, bet drauge su vaikais žaidėme advento žaidimus, dainavome, šokome liaudies šokius. Labai smagu su savo atžalomis pabendrauti kitokioje aplinkoje." (Luko mama)
„Manau, kad vaikams buvo naudinga susipažinti su lietuvių liaudies šokiais ir žaidimais. Jie suprato, kad tai tikrai nėra nuobodu..." (Gretos mama)
„Buvo smagu žiūrėti į taip puikiai besilinksminančius vaikus..." (Inetos mama)
„Aš manau, kad vaikams reikia tokių vakaronių, nes gali susipažinti su senovės papročiais, šokiais, žaidimais. Ačiū už suteiktą galimybę pabūti kartu su vaikais." (Eglės mama)
„Vakaras buvo šaunus. Auklėtojos idėja puiki. Linksma visiems pabūti kartu. Buvo šilta, miela ir linksma. Ačiū." (Nedos mama)
„Norime nuoširdžiai padėkoti už surengtą vakaronę. Puoselėjate tautos papročius, tradicijas, stiprinate vaikų ir tėvų tarpusavio ryšį. Prasmingai ir įdomiai praleidome penktadienio vakarą." (Igno tėveliai)

Ligita Sadauskienė, anglų k. mokytoja

Kalėdinis krepšinio turnyras

Picture 3607Gruodžio 16 d. Vaižganto progimnazijoje kūno kultūros mokytojų I.Pipirienės ir N.Poškienės organizuotas Kalėdinis krepšinio turnyro baudų mėtymo konkursas 5-8 klasių mokiniams. Teisėjauti padėjo Vaižganto gimnazijos mokiniai: abiturientai Andrius, Erikas ir Mantas bei pirmokai Justas ir Edvinas. Konkursą pradėjo 5-7 klasių ritminių šokių būrelis ugningu pasirodymu ( vadovė V.Gilienė). Baudų mėtymo konkurse I vietą laimėjo Grantas Gliaudis, 8a, II-ą vietą-Danielius Mitkus, 8a, III-ąją – Martyna Ramulionytė, 7b. Tritaškių konkurse I vietą iškovojo Donatas Dzimidas, 8a, II-ą vietą- Martynas Skaburskis, 7b, III-ąją vietą – Nedas Stankūnas, 7a. Paskutinis konkursas buvo 5 prieš 5 turnyras, jame dalyvavo net dvidešimt pačių sportiškiausių ir energingiausių 5-8 klasių vaižgantiečių. Nugalėjo draugystė – visiems mokiniams buvo įteiktos progimnazijos padėkos.

D.Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

,,Pasimatuok‘‘ profesiją

20141212 110553Gruodžio 12d. Vaižganto progimnazijos 7a, 7b, 8a, 8b klasių mokinių būrys lankėsi Panevėžio miesto įmonėse. Išvykos tikslas - sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas. Lankydami UAB ,,Kriautė'', UAB ,,Glasremis'', UAB ,,Komex'' mokiniai turėjo galimybę ,,pasimatuoti'' karkasinių namų statybos darbuotojo, spalvoto stiklo gamintojo ir plastmasės gaminių darbuotojo profesijas. Su įmonių kasdieniu darbu, pagrindinėmis veiklomis, vidaus tvarka mokinius supažindino įmonių vadovai, darbuotojai.
Tikiuosi, kad ši kelionė padės mokiniams stiprinti profesinę motyvaciją.

 

 

N.Valčiukienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Popietė ,,Pabūkime kartu. Angelo sparno palytėti.‘‘

Ledinės gėlės žydi...
Melsvi žiedai šalčiu ir saule dvelkia.
Skaudi šviesa baltom žvaigždėm žėruoja
Ir ledo žvakės tyliai, tyliai dega...(Dalia Šalengienė)


DSC01313Gruodžio 11 d. 5-ų klasių mokiniai, jų auklėtojos rinkosi į lietuvių kalbos mokytojų A.Kazlauskienės ir D.Mikšienės, progimnazijos maironiečių ir 5-ų klasių mokinių organizuotą popietę. Popietės vedėjos Monika ir Gintarė, 8b,maironiečiai Edvardas ir Faustas,6b, Ema,5b, pakvietė dar kartą paminėti poetą Kristijoną Donelaitį, ,,kad garsas jo toli galvoj atsilieptų,''pasigėrėti raiškiu gimtuoju žodžiu, kūrybingais mūsų progimnazijos penktokais.
Advento vainiko dvi žvakes, simbolizuojančias kūrybiškumo šviesą, įžiebė tikybos mokytoja Dalia Šalengienė ir 5-ų klasių atstovas Jonas Šimkus. 5a klasės mokinės: Enrika, Karolina, Augustė, Samanta -deklamavo vaikų poetų eiles. 5c klasės mokiniai: Titas, Dominykas ir Lukas- skaitė savo kūrybos pasakas, o Joana ir Gabrielė V. raiškai perskaitė savos kūrybos eilėraštukus. 5b klasės mokiniai deklamavo ir inscenizavo S.Nėries eiliuotą pasaką ,,Našlaitė.'' Vaižganto progimnazijos pop-choras(vadovė Ina Petraitienė) sudainavo Adventines dainas. Popietę baigėme D.Šalengienės, tikybos mokytojos, savos kūrybos eilėraščiais, skirtais žiemos metui, visus privertė susimąstyti skaidrėse demonstruota ,,Nuostabi istorija'', ar mes visada neužmirštame padėkoti vieni kitiems.
Už galimybę būti, klausytis, būti išklausomam, daugiau sužinoti, pajusti poetinį, dainos žodį dėkojame popietės organizatoriams ! Tikimės, kad ši 5-ų klasių Adventinė popietė galėtų tapti tradicine, kasmetine.

M.Vaškaitė, 8b, maironietė,
D.Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Atviros integruotos pamokos Vaižganto progimnazijoje

Picture 3528Gruodžio 2, 9, 10 ir 17 d. Vaižganto progimnazijoje gausu netradicinių pamokų. Kai ,,žiemos nasrai'' į mūsų žemę sugrįžo primindami, kad ,,šimtus jau metus saulelė tekėjo ir leidos'' , o ,,šiaurys atlėkė gandint'', progimnazijos maironiečiai ir jų vadovė D.Mikšienė tris pamokas 4a (mokytoja O. Mikalauskienė), 4b (mokytoja A. Švėgždienė), 3a (mokytoja K. Sederevičienė) klasių mokiniams ir mokytojams organizavo pamokas apie poetą, lietuvių grožinės literatūros pradininką, kunigą, mokytoją, poemos ,,Metai'' autorių Kristijoną Donelaitį. Pradinių klasių mokinukus supažindino su klasiko asmenybe, veikla, kūryba, žiūrėjo skaidres, Gustavo filmuką apie poetą, aiškinosi, kodėl svarbus mums šis kūrėjas, kuo svarbus jo poetinis žodis, ,,kad garsas jo toli galvoj atsilieptų''.
Gruodžio 9 d. D.Šalengienė, tikybos vyresnioji mokytoja, ir Ž.Gelažienė, technologijų vyresnioji mokytoja, 7b klasėje organizavo atvirą integruotą pamoką tema ,,Angelai – Dievo pasiuntiniai.'' Pamokos tikslas – praturtinti, pagilinti žinias apie angelus, jų vardus, vaizdavimo būdus, tai aiškinosi skaitydami Evangelijos ištraukas. Mokytoja Živilė septintokams paaiškino, kaip nusipiešti angelo eskizą, iškirpti kontūrus, muilo gabalėliu apvedžioti medžiagos skiautėje ir velti žaismingą angeliuką. Septintokų triūsą išvysime Kalėdinėje parodėlėje.

Gruodžio 10 d. T. Augulienė, pradinių klasių mokytoja ekspertė, 2c klasėje organizavo atvirą matematikos pamoką tema ,,Sudėtis stulpeliu'' ir lietuvių kalbos pamoką tema ,,Duonos kelias''. Pamokos tikslingos, informatyvios, emocionalios, darbingos, abiejose pamokose naudotos IKT, įvairūs metodai. Vaikai mokomi pagrįsti mintis, daryti išvadas, pasakoti, vaidinti. Didelis dėmesys skiriamas skaitymo intonavimui, žodžio raiškumui, tvarkai ir drausmei pamokose.
Gruodžio 17 d. G. Orlova, pradinių klasių mokytoja metodininkė, 2b klasėje organizavo atvirą dailės ir technologijų pamoką tema ,,Kuriame pasaką". Pamokos tikslas – naudojant popieriaus karpymo technikas, pasigaminti po 1 pirštukinę lėlę – pasakų veikėją – ir pabandyti inscenizuoti pasaką. Mokiniai aiškinosi, kas yra pirštukinės lėlės, iš ko jos gaminamos, kur jas galima panaudoti. Dirbdami grupėse, kurdami pasakoms veikėjus, bandydami suvaidinti pasakas, mokiniai patyrė daug džiaugsmo.
Taikant aktyviuosius bendradarbiavimo, kūrybiškumą skatinančius metodus ir savarankiškos veiklos praktiką, mokytojos ugdė mokinių bendruosius gebėjimus ir vertybes.

D.Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja