Rimvydas - rajoninio "Žyniuko" nugalėtojas

20150213 145851Radviliškio Vaižganto progimnazijos 4b klasės mokinys Rimvydas Lukošius (mokyt. A. Švėgždienė) rajoniniame ,,Žyniuko" konkurse, skirtame Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti, užėmė III – ąją vietą ketvirtųjų klasių grupėje. Mokinys apdovanotas diplomu ir asmenine dovana. Sveikiname!

 

 

 

 

 

 

 

 A. Švėgždienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Sveikiname

Picture 3874Radviliškio rajono meninio skaitymo konkurse 7b klasės mokinys Ugnius Sadauskas (mokytoja A. Kazlauskienė) pelnė garbingą III-ąją vietą. Sveikiname ir didžiuojamės!

 

 

 

 

 

Daiva Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Radviliškio Vaižganto progimnazijos mokiniai respublikinėje konferencijoje

20150127 140256 - KopijaSausio 27 dieną Ariogalos gimanazijoje vyko respublikinė konferencija „Tolerancija per meną", kurią organizavo Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas kartu su Raseinių r. Ariogalos gimnazija.
Renginio tikslas - prisiminti Holokausto aukas Europoje bei Lietuvoje ir paminėti 70 – ąsias
Aušvico koncentracijos stovyklos išlaisvinimo metines.
Konferencijos tikslas – paminėti tarptautinę Holokausto aukų dieną, minimą visame
pasaulyje ir prisiminti iki Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje gyvenusios žydų bendruomenės
istoriją ir tradicijas bei ištikusią tragediją. Konferencijoje daug dėmesio buvo skiriama
tolerancijos temai.
Konferencijoje buvo pristatomos Tolerancijos ugdymo centrų veiklos (projektai, vaidybinės inscenizacijos ir kitos kūrybinės veiklos, paruoštos šiai konferencijai). Renginio svečiai turėjo unikalią galimybę pasisemti naujų idėjų. Kiekviena mokykla turėjo galimybę pristatyti save ir savo pasirodymu pagerbti žuvusiuosius ir išgyvenusius holokaustą. Kiekvienos mokyklos atstovai nupieštus piešinius eksponavo piešinių parodoje Ariogalos gimnazijoje. Kiekvienas buvęs šioje konferencijoje suprato, kad negalime leisti, kad tokie įvykiai pasaulyje pasikartotų.

Gabija Varkulevičiūtė, 6a

3 – 4 klasių mokinių ,,Žyniuko“ konkursas

20150204 115301Vasario 3 dieną Radviliškio Vaižganto progimnazijoje įvyko 3 – 4 klasių mokinių ,,Žyniuko" konkurso mokyklinis etapas. Konkurse varžėsi dvidešimt 3 – 4 klasių mokinių. Sėkmė lydėjo 3a (mokytoja K. Sederevičienė) ir 4b (mokytoja A. Švėgždienė) klasių auklėtinius. Trečiųjų klasių mokinių grupėje labiausiai pasisekė 3a klasės mokiniams – pirmoji vieta atiteko Kristupui Mikolaičiui, antroji – Ugnei Ivanovaitei. Ketvirtųjų klasių mokinių grupėje sėkmė lydėjo 4b klasės mokinius - pirmąją vietą užėmusį Rimvydą Lukošių ir Gabrielę Banytę, užėmusią antrąją vietą. Šie 3a ir 4b klasių mokiniai atstovaus Vaižganto progimnazijai rajoniniame 3 – 4 klasių ,,Žyniuko" konkurse. Sveikiname laimėtojus ir linkime jiems sėkmės tolimesniame – rajoniniame etape! Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais. Dėkojame pradinių klasių mokytojoms: T. Augulienei, I. Kasperavičiūtei, G. Orlovai už puikų konkurso organizvimą.

Aušrytė Švėgždienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Olweus

 

olweus

Vaižganto progimnazija bendradarbiauja su respublikos specialistais

Sausio mėnesį Vaižganto progimnazijoje lankėsi Jūratė Jakštienė, Švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyriaus tiflopedagogė. Specialistė konsultavo lietuvių, anglų kalbų, matematikos, gamtos ir istorijos mokytojus, kurie dirba su regėjimo negalią turinčiais mokiniais. Konsultantė pažymėjo, jog svarbiausia tausoti mokinių regėjimą, tuo pačiu pritaikyti aplinką, skaitymo šriftą, atlikti specialius pratimus, pritaikyti mokymo priemones, kurios tausotų mokinių regą. Specialistė iš Vilniaus pasidžiaugė pedagogų kryptinga, gera, lanksčia ir nuoseklia pagalba progimnazijos mokiniams. Progimnazijos darbuotojai, mokytojai, bendradarbiaudami su respublikos specialistais, sudaro palankias sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ugdytis progimnazijoje.

Daiva Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja