Radviliškio Vaižganto progimnazijos mokiniai respublikinėje konferencijoje

20150127 140256 - KopijaSausio 27 dieną Ariogalos gimanazijoje vyko respublikinė konferencija „Tolerancija per meną", kurią organizavo Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas kartu su Raseinių r. Ariogalos gimnazija.
Renginio tikslas - prisiminti Holokausto aukas Europoje bei Lietuvoje ir paminėti 70 – ąsias
Aušvico koncentracijos stovyklos išlaisvinimo metines.
Konferencijos tikslas – paminėti tarptautinę Holokausto aukų dieną, minimą visame
pasaulyje ir prisiminti iki Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje gyvenusios žydų bendruomenės
istoriją ir tradicijas bei ištikusią tragediją. Konferencijoje daug dėmesio buvo skiriama
tolerancijos temai.
Konferencijoje buvo pristatomos Tolerancijos ugdymo centrų veiklos (projektai, vaidybinės inscenizacijos ir kitos kūrybinės veiklos, paruoštos šiai konferencijai). Renginio svečiai turėjo unikalią galimybę pasisemti naujų idėjų. Kiekviena mokykla turėjo galimybę pristatyti save ir savo pasirodymu pagerbti žuvusiuosius ir išgyvenusius holokaustą. Kiekvienos mokyklos atstovai nupieštus piešinius eksponavo piešinių parodoje Ariogalos gimnazijoje. Kiekvienas buvęs šioje konferencijoje suprato, kad negalime leisti, kad tokie įvykiai pasaulyje pasikartotų.

Gabija Varkulevičiūtė, 6a

3 – 4 klasių mokinių ,,Žyniuko“ konkursas

20150204 115301Vasario 3 dieną Radviliškio Vaižganto progimnazijoje įvyko 3 – 4 klasių mokinių ,,Žyniuko" konkurso mokyklinis etapas. Konkurse varžėsi dvidešimt 3 – 4 klasių mokinių. Sėkmė lydėjo 3a (mokytoja K. Sederevičienė) ir 4b (mokytoja A. Švėgždienė) klasių auklėtinius. Trečiųjų klasių mokinių grupėje labiausiai pasisekė 3a klasės mokiniams – pirmoji vieta atiteko Kristupui Mikolaičiui, antroji – Ugnei Ivanovaitei. Ketvirtųjų klasių mokinių grupėje sėkmė lydėjo 4b klasės mokinius - pirmąją vietą užėmusį Rimvydą Lukošių ir Gabrielę Banytę, užėmusią antrąją vietą. Šie 3a ir 4b klasių mokiniai atstovaus Vaižganto progimnazijai rajoniniame 3 – 4 klasių ,,Žyniuko" konkurse. Sveikiname laimėtojus ir linkime jiems sėkmės tolimesniame – rajoniniame etape! Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais. Dėkojame pradinių klasių mokytojoms: T. Augulienei, I. Kasperavičiūtei, G. Orlovai už puikų konkurso organizvimą.

Aušrytė Švėgždienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Olweus

 

olweus

Vaižganto progimnazija bendradarbiauja su respublikos specialistais

Sausio mėnesį Vaižganto progimnazijoje lankėsi Jūratė Jakštienė, Švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyriaus tiflopedagogė. Specialistė konsultavo lietuvių, anglų kalbų, matematikos, gamtos ir istorijos mokytojus, kurie dirba su regėjimo negalią turinčiais mokiniais. Konsultantė pažymėjo, jog svarbiausia tausoti mokinių regėjimą, tuo pačiu pritaikyti aplinką, skaitymo šriftą, atlikti specialius pratimus, pritaikyti mokymo priemones, kurios tausotų mokinių regą. Specialistė iš Vilniaus pasidžiaugė pedagogų kryptinga, gera, lanksčia ir nuoseklia pagalba progimnazijos mokiniams. Progimnazijos darbuotojai, mokytojai, bendradarbiaudami su respublikos specialistais, sudaro palankias sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ugdytis progimnazijoje.

Daiva Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Informacija apie laisvą direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbo vietą ir atranką į šias pareigas.

Radviliškio Vaižganto progimnazija skelbia atranką direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (1 etatas), darbo sutartis neterminuota.

1. Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, ugdymo programų rengimą, įgyvendinimą, inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą, užtikrinti ugdymo plano ir programų įgyvendinimą, koordinuoti popamokinę veiklą. Vykdyti ugdymo proceso stebėseną ir vertinti kokybę. Bendradarbiauti su progimnazijos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su kuruojama veikla, projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitas kasdienines veiklas, direktoriaus pavedimus.

2. Bendrieji reikalavimai pretendentams:

2.1. būti Lietuvos Respublikos piliečiu;

2.2. mokėti Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003m. gruodžio 24d. nutarimą Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618).

3. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

3.1. aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas;

3.2. pedagogo kvalifikacija, ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginis darbo stažas;

3.3. darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžiai;

3.4. dokumentų, teisės aktų, reglamentuojančių bendrojo lavinimo mokyklų veiklą, išmanymas;

3.5. gebėjimas dirbti komandoje, reikšti asmeninę iniciatyvą;

3.6. gebėjimas vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

4. Privalumai:

4.1. baigtos edukologijos magistro studijos;

4.2. užsienio kalbos (anglų) mokėjimas (B2 lygis);

4.3. geri raštvedybos įgūdžiai;

4.4. projektinio darbo patirtis;

4.5. patirtis taikant šiuolaikinius ugdymo metodus;

4.6. baigta kompiuterinio raštingumo edukacinė - technologinė programa;

4.7. komunikabilumas.

5. Pretendentas privalo pateikti:

5.1. gyvenimo aprašymą CV (atsiųsti el. paštu);

5.2. prašymą dalyvauti atrankoje (atsiųsti el. paštu, prašymo pavyzdys pridedamas).

Atvykus į atranką turėti:

5.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

5.4. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

5.5. darbo stažą patvirtinantį dokumentą;

5.6. kvalifikacijos kėlimo dokumentus.

Pretendentai siunčia prašymus, gyvenimo aprašymus el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kurie registruojami iki 2015m. vasario 6d. 15.00val.

Atrankos būdas - pokalbis, kuris vyks 2015m. vasario 10d., 14.00val., 23 kabinete, adresu Vaižganto 29, Radviliškis, tel. pasiteirauti 8422 50212. Darbo pradžia planuojama 2015m. kovo 2d.

 

Justina ir Monika – šalies mokinių etnokultūrinėje konferencijoje

Picture 3938Sausio 23 dieną Šiaulių Romuvos gimnazijoje vyko dešimtoji etnokultūrinė šalies mokinių konferencija ,,Mitinis poetinis žmogaus, gyvūnų ir augalų pasaulis''. Renginyje dalyvavo per 200 mokinių ir mokytojų iš 37 mokyklų. Mūsų progimnazijai atstovavo Justina Šalukaitė ir Monika Vaškaitė, 8b (mokytoja D. Mikšienė). Mokinės pristatė pranešimą ,,Vaikas šeimoje.'' Konferencijos viešnios: N. Laurinkienė, V. Šeibutienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto profesorės-pasidžiaugė aukšto lygio jubiliejine ir ilgiausiai gyvuojančia etnokultūrine konferencija, mokiniams palinkėjo kūrybiškumo interpretuojant, dalinantis mūsų senolių išsaugotais turtais. Konferencijos dalyviams koncertavo Šiaulių, Palangos, Mažeikių, Plungės, Panevėžio miesto gimnazijų saviveiklininkai. Konferencijos dalyviams įteiktos padėkos, dovanėlės ir pažadėta vėl susitikti po dviejų metų Šiaulių Romuvos gimnazijoje.

D.Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja