Apie mus

Mokyklos vizija

Mokykla- siekianti visų ugdomosios veiklos sričių sistemos ir didesnį dėmesį skirianti mokinių komunikacinės kompetencijos ugdymui.

Mokyklos misija

Radviliškio Vaižganto progimnazija teikia pagrindinį išsilavinimą mikrorajono vaikams.

Mokyklos veiklos tikslas

Plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijų, būtinų sėkmingai socialiniai integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Mokyklos veiklos uždaviniai:

1. Teikti kokybišką priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, pradinį ir pagrindinį (I pakopos) išsilavinimą.

2. Tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.

3. Teikti mokiniams reikiamą pagalbą.

4. Sudaryti mokiniams saugias ugdymosi sąlygas.

Mokyklos istorija

1) 1973 09 01 Nauja vidurinė mokykla Radviliškio mieste. Pavadinimas - III vidurinė mokykla.

2) 1993m. Mokyklai suteiktas Vaižganto vardas. Pradėtos steigti gimnazinės klasės.

3) 1996m. Vaižganto vidurinei mokyklai suteikiamas gimnazijos statusas.

4) 1997 09 01 Vaižganto g-vė Nr. 29, Radviliškis, viename pastate - dvi ugdymo įstaigos: Vaižganto vidurinė mokykla, Vaižganto gimnazija.

2001m. Vaižganto pagrindinė mokykla 1-10 klasės

1) 2003 09 01 Pradėtas priešmokyklinis ugdymas.simbolika

2) 2005 09 01 Atsisakyta komplektuoti devintą klasę. Išlieka 10 klasė.

3) 2006 09 01 Radviliškio Vaižganto pagrindinėje mokykloje vykdomos veiklos rūšys: priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, pradinis ugdymas (1-4 kl.), pagrindinis ugdymas, I-oji pakopa (5-8 kl.).

Pakeistas mokyklos tipas

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu dėl Radviliškio Vaižganto pagrindinės mokyklos tipo keitimo ir Radviliškio Vaižganto progimnazijos nuostatų tvirtinimo 2011m. spalio 27d. T-119 nuo 2012m. sausio 1d. mokykla pavadinta Radviliškio Vaižganto progimnazija.

2017-09-01 Vaižganto progimnazijoje pradėjo veikti ilgosios (10,5 val.) priešmokyklinio ugdymo grupės.

2018 m. rugsėjo 1 d. persikėlus vyresniesiems mokiniams į Lizdeikos gimnaziją, pastate lieka viena ugdymo įstaiga - Radviliškio Vaižganto progimnazija, kurioje mokosi apie 500 mokinių.

 

Mokyklos daina

 mokyklos daina

Perklausyti himną, spauskite čia

veliava 

 

 

 

 

Hits: 10843