Pilietiškumo diena, skirta Pasaulio lietuvių metams

,,Tai, kas atrodė esą nuo mūsų nutolę,
Išnykę, mirę, prisikelia atmintyje ir gyvena toliau''.
Antanas Maceina

koliazas1Gegužės 16 d. Vaižganto progimnazijos 5 – 8 klasių mokiniams pamokas keitė veiklos, skirtos pilietiškumo dienai, pasaulio lietuviams, garsinantiems mūsų šalį, Lietuvos vardą. Pirmąją pamoką mokiniai palinko ties baltu lapu, stengdamiesi kuo aiškiau, gražiau parašyti dailyraštį. Vėliau gražiausio rašto darbai eksponuoti progimnazijos fojė. Už sėkmingą dalyvavimą dailyraščio konkurse, skirtame Vietovardžių metams, padėkos raštais apdovanoti Emilija Dambrauskaitė, 5b, Mantas Norkus, 7a, ir Saulė Tumėnaitė, 7b.
Veiklos tęsėsi – aktų salėje vyko paskaitos „Žemaitijos metai ir svarbiausi ženklai lietuvių kalboje". Paskaitas skaitė Juozas Pabrėža, ŠU Edukacinių tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas, dialektologas. Iš Skuodo kilęs dr. J. Pabrėža, mokiniams aiškino apie žemaičių tarmėje išlikusias unikalias, archajiškas ypatybes, garsus, formas, konstrukcijas – to, ko šiandien nerasime bendrinėje kalboje ar kitose tarmėse., lygino įdomiausius žemaičių tarmės žodžius su aukštaičių tarme.
Trečios pamokos metu mokiniai žiūrėjo dokumentinių filmų ciklą – projektą ,,Misija – Pasaulio Lietuva'', apie įvairiuose kraštuose gyvenančių lietuvių bendruomenes, išsiblaškiusius po pasaulį tautiečius, besistengiančius išlaikyti savąją kultūrą, kalbą
Klasėse ,,užvirė'' kūrybinis darbas ,,Pilys, kurias pastatė garsūs Lietuvos žmonės'' – paieška lietuvių, garsinusių Lietuvos vardą poezijos, grožinės literatūros, kalbos, meninės veiklos, sporto, geografinių atradimų, visuomeninės veiklos srityse. Į trečiąjį progimnazijos aukštą susirinko 5 - 8 klasių mokiniai, nešini ,,plytomis'', kuriose užrašyti žymių lietuvių veiklos. Talkinant I.Lukoševičienei, technologijų mokytojai, mokyklos bendruomenė ,,statė'' Gedimino pilis.
Vaižganto progimnazijos bendruomenė džiaugiasi bendru nuoširdžiu darbu, sujungusiu lietuvybės krantus ir parodžiusiu, jog Lietuva yra visur, kur gyvena tautiečiai.

D.Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Hits: 416