TARPTAUTINĖ GIMTOSIOS KALBOS DIENA

kalbaVaižganto progimnazijos antrų, trečių, ketvirtų klasių mokiniai paminėjo Tarptautinę gimtosios kalbos dieną. Vasario 27, 28 dienomis vyko integruotos lietuvių kalbos ir dailės pamokos, kurių metu mokiniai klausėsi mokyklos bibliotekininkės pasakojimo apie lietuvių kalbą, kurią nuo seno lietuviai labai brangino. Carui uždraudus lietuvišką spaudą, ji išliko gyva motinų lūpose, kurios perdavė lietuvišką žodį savo vaikams. Jos nesunaikino nei lenkinimas, nei rusinimas, nei tremtys.
Pirmąją pamoką 4a klasėje bibliotekininkė pradėjo Justino Marcinkevičiaus eilėraščiu „Gimtoji kalba ". Mokiniai buvo paruošę ir perskaitė įžymių žmonių mintis apie lietuvių kalbą. Daugiausia posakių ir gražių žodžių apie lietuvių kalbą surinkę mokiniai, buvo apdovanoti užrašų knygelėmis, į kurias galėtų užsirašyti gražias ir įdomias mintis apie kalbą. Ją bibliotekininkė palygino su upeliu, kurio srovė – balsiai, pakrančių meldai – pusbalsiai, o upelio krantai – priebalsiai. Mokiniai susidomėję žiūrėjo filmuką apie lietuvių kalbos įdomybes :žodžius, kuriuos galima perskaityti atbulai ir kaip kirtis gali pakeisti žodžio prasmę. Pamokos pabaigoje mokiniai iš „linksmų posakių krepšelio" rinkosi šmaikščius lietuviškus frazeologizmus. Bibliotekininkė paprašė posakius pavaizduoti piešimo lapuose, kad mokinių piešinėliais papuoštų biblioteką ir kiekvienas užėjęs į ją, pasimokytų šmaikščių ir juokingų lietuvių kalbos posakių.
Ketvirtoji pamoka 3a klasėje vyko netradiciškai. Mokiniai buvo paruošę gražių posakių apie lietuvių kalbą, o Mickevičiūtė Lėja paruošė labai įdomią pateiktį ir skaidres apie lietuvių kalbą, pirmąją lietuvišką knygą. Mokiniai žiūrėjo filmuką apie lietuvių kalbos įdomybes, klausėsi bibliotekininkės pasakojimo apie taisyklingos kalbos svarbą.
Vasario 28 dieną 4b klasės mokiniai ketvirtą pamoką mokėsi gražiai ir šmaikščiai kalbėti. Gabrielė Jackevičiūtė pririnko įdomių mįslių, kurias sunkiai sekėsi įminti. Bibliotekininkė kalbėjo apie lietuvių kalbos garsų svarbą, priminė mokiniams , kad svarbu ne tik gražiai kalbėti, bet ir knygelis skaityti, nes jose išminties ir žinių kraitis. Keletas 4b klasės mokinių kartu su bibliotekininke, nešini „gražių posakių krepšeliu", dalino juos sutiktiems mokykloje dirbantiesiems, aplankė direktorę. Pamoka pabaigoje mokytoja padovanojo vaikams knygų skirtukų, palinkėjo ne tik gražiai kalbėti, bet ir taisyklingai rašyti.
Gimtosios kalbos diena paminėta ir 2c klasėje. Ypač mokiniai džiaugėsi šmaikščiais ir juokingais posakiais .Kartu su bibliotekininke prisiminė lietuvių kalbos garsus: balsius, pusbalsius ir priebalsius, kurie moka gražiai sušokti į žodį. Antrokai pažadėjo pasijuokti ar nepiktai palinkėti tik gražiais lietuviškais posakiais.
Gimtosios kalbos minėjimo tikslas – ugdyti pagarbą kalbai puoselėti ją, ugdyti aiškaus ,taisyklingo rašymo įgūdžius, mokytis gražaus tarpusavio bendravimo.

Daiva Gaivelienė, Vaižganto progimnazijos bibliotekininkė

Hits: 334